14Tháng Tám

The Writer

THE WRITER là một tạp chí hàng tháng dành cho các nhà văn được xuất bản bởi Madavor Media của Mỹ. Đây là tạp chí lâu đời nhất cho các nhà văn hiện đang được công bố, và một trong những tạp chí liên tục xuất bản lâu đời nhất ở Mỹ. Nó cung cấp động lực, kỹ thuật viết, các mẹo của chuyên gia và thông tin chi tiết về tác giả.

Nếu bạn đam mê sách, tác giả và các tác phẩm văn bản, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần trong các trang của cuốn tạp chí này.

Tải tạp chí The Writer

Password: anhngusaohom