09Tháng Tám

The Nation

THE NATION là một tạp chí chính trị cung cấp tin tức và những bình luận về chính trị Mỹ. Tạp chí này đã trở thành tiếng nói cho các bên đối lập với chính phủ Mỹ và đấu trường chính trị Mỹ.

Mỗi chủ đề của THE NATION được chia thành các phần phổ biến sau: Chính trị, Thế giới, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Môi trường và Thực hiện hành động. Từ tin tức về Quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ về các vấn đề xã hội, văn hóa, những tin tức thế giới như các chính sách của Trump, vấn đề vùng biên giới ở Mexico… Đây được xem là một tạp chí dành cho những người tự coi mình là 1 nhà chính trị, quan tâm đến các vấn đề trong nước.

Tải tạp chí The Nation

Password: anhngusaohom