Thế nào là Từ và Loại từ?
  • Hotline: 0901 384 171
  • Tel: (028) 35 173 345

Chúng ta thường biết đến từ như là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ. Khi một đứa bé bắt đầu nói, người mẹ vui mừng thốt lên rằng: “Tommy đã nói được tiếng nói đầu tiên!” Chúng ta cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy mẹ Tommy mô tả các từ đầu tiên đó là câu. Câu được hình thành sau, chúng ta thường có khuynh hướng cảm nhận rằng khi các từ được ghép nối với nhau một cách có ý nghĩa thì đó là câu. Không phải lúc nào cứ có 2 từ trở lên thì được gọi là câu. Một từ chỉ mệnh lệnh như “Go!” hoặc “Sit!”, mặc dù chúng ta ít thấy trong các cuộc nói chuyện hoặc trong sách vở, không có nghĩa là chúng kỳ quặc hoặc không phải là tiếng Anh. Tuy nhiên, trẻ em học nói tức là đặt các từ riêng lẽ lại với nhau chứ không phải phân rẽ câu ra. Chúng ta cùng xem xét một cầu sau đây:

My brother drives a big car (anh trai tôi lái một chiếc xe lớn)

Hầu như ai cũng có thể nói như một bản năng rằng brother (anh, em trai) và car (xe) giống nhau về loại từ, và tương tự như vậy, brotherdrives khác loại từ. Bằng cách này, chúng ta có ý nói rằng, brother và car cùng nằm trong một từ loại. Tương tự như vậy, khi chúng ta nhận ra brother và drives khác nhau về loại từ thì chúng ta cũng muốn nói chúng khác nhau về từ loại. Chúng ta có 9 từ loại: