Pronunciation
  • Hotline: 0901 384 171
  • Tel: (028) 35 173 345
29 Tháng Mười Hai 2017

Practice exercises – The sounds of letter a,e,o,i,u | Lộ trình học phát âm hiệu quả nhanh nhất

Practice exercises – The sounds of letter a,e,o,i,u

29 Tháng Mười Hai 2017

Practice exercises – /s/ and /z/ sounds | Lộ trình học phát âm hiệu quả nhanh nhất

Practice exercises – /s/ and /z/ sounds | Lộ trình học phát âm hiệu quả nhanh nhất

29 Tháng Mười Hai 2017

Practice exercises – /h/ sounds and the silent h | Lộ trình học phát âm hiệu quả nhanh nhất

Practice exercises – /h/ sounds and the silent h

29 Tháng Mười Hai 2017

Practice exercises – /t/ and /d/ sounds | Lộ trình học phát âm hiệu quả nhanh nhất

Practice exercises – /t/ and /d/ sounds | Lộ trình học phát âm hiệu quả nhanh nhất