IELTS Speaking
  • Hotline: 0901 384 171
  • Tel: (028) 35 173 345
23 Tháng Hai 2017

Luyện IELTS speaking 7.0 theo chủ đề: FRIENDSHIP

Luyện IELTS speaking 7.0 với SHEC: Trong kì thi IELTS, phần thi nói là một trong những phần thi khó nhất và rất nhiều thí sinh không biết làm thế nào để đạt được điểm cao trong phần thi này. SHEC sẽ chia sẻ một vài cách thức trả lời (ngữ pháp, từ vựng, ý tưởng, […]

23 Tháng Hai 2017

Luyện IELTS speaking 7.0 theo chủ đề: HOBBY

Luyện IELTS speaking 7.0 với SHEC: Trong kì thi IELTS, phần thi nói là một trong những phần thi khó nhất và rất nhiều thí sinh không biết làm thế nào để đạt được điểm cao trong phần thi này. SHEC sẽ chia sẻ một vài cách thức trả lời (ngữ pháp, từ vựng, ý tưởng, […]

23 Tháng Hai 2017

Luyện IELTS speaking 7.0 theo chủ đề: LEISURE

Luyện IELTS speaking 7.0 với SHEC: Trong kì thi IELTS, phần thi nói là một trong những phần thi khó nhất và rất nhiều thí sinh không biết làm thế nào để đạt được điểm cao trong phần thi này. SHEC sẽ chia sẻ một vài cách thức trả lời (ngữ pháp, từ vựng, ý tưởng, […]

23 Tháng Hai 2017

Luyện IELTS speaking 7.0 theo chủ đề: BOOK

Luyện IELTS speaking 7.0 với SHEC: Trong kì thi IELTS, phần thi nói là một trong những phần thi khó nhất và rất nhiều thí sinh không biết làm thế nào để đạt được điểm cao trong phần thi này. SHEC sẽ chia sẻ một vài cách thức trả lời (ngữ pháp, từ vựng, ý tưởng, […]

23 Tháng Hai 2017

Luyện IELTS speaking 7.0 theo chủ đề: STUDY

Luyện IELTS speaking 7.0 với SHEC: Trong kì thi IELTS, phần thi nói là một trong những phần thi khó nhất và rất nhiều thí sinh không biết làm thế nào để đạt được điểm cao trong phần thi này. SHEC sẽ chia sẻ một vài cách thức trả lời (ngữ pháp, từ vựng, ý tưởng, […]

23 Tháng Hai 2017

Luyện IELTS speaking 7.0 theo chủ đề: PLACE

Luyện IELTS speaking 7.0: Trong kì thi IELTS, phần thi nói là một trong những phần thi khó nhất và rất nhiều thí sinh không biết làm thế nào để đạt được điểm cao trong phần thi này. SHEC sẽ chia sẻ một vài cách thức trả lời (ngữ pháp, từ vựng, ý tưởng, cấu trúc, […]

21 Tháng Hai 2017

Luyện kỹ năng nói IELTS theo chủ đề: EDUCATION

Bài viết sau đây SHEC sẽ giúp bạn luyện kỹ năng nói IELTS. Để chuẩn bị cho chủ đề “Education” trong phần thi nói IELTS, các bạn hãy tham khảo những câu hỏi và từ vựng dưới đây. Part 1 Do you work or are you a student? What subject are you studying? Is it a difficult subject? […]

21 Tháng Hai 2017

Luyện kỹ năng nói IELTS theo chủ đề: COMMUNICATION

Bài viết này SHEC sẽ giúp bạn luyện kỹ năng nói IELTS. Để chuẩn bị cho chủ đề “Communication” trong phần thi nói IELTS, các bạn hãy tham khảo những câu hỏi và từ vựng dưới đây: Part 1 What languages do you speak? Do you think it’s important to learn a foreign language? When did you start learning […]

21 Tháng Hai 2017

Luyện kỹ năng nói IELTS theo chủ đề: ENVIRONMENT

Bài viết sau đây SHEC sẽ giúp bạn luyện kỹ năng nói IELTS. Để chuẩn bị cho chủ đề “Environment” trong phần thi nói IELTS, các bạn hãy tham khảo những câu hỏi và từ vựng dưới đây. Part 1 What is the climate like in your country? Are there any problems with the climate in your […]

21 Tháng Hai 2017

Luyện kỹ năng nói IELTS theo chủ đề: FREE TIME

Bài viết sau đây SHEC sẽ giúp bạn luyện kỹ năng nói IELTS. Để chuẩn bị cho chủ đề “Free Time” trong phần thi nói IELTS, các bạn hãy tham khảo những câu hỏi và từ vựng dưới đây. Part 1 How much free time do you have? How do you spend your free time? What kinds of […]

21 Tháng Hai 2017

Luyện kỹ năng nói IELTS theo chủ đề: ENTERTAINMENT

Bài viết sau đây SHEC sẽ giúp bạn luyện kỹ năng nói IELTS. Để chuẩn bị cho chủ đề “Entertainment” trong phần thi nói IELTS, các bạn hãy tham khảo những câu hỏi và từ vựng dưới đây. Part 1 ♦ Cinema Do you like watching films? What kinds of films do you enjoy? Do you prefer watching […]

21 Tháng Hai 2017

Luyện kỹ năng nói IELTS theo chủ đề: HEALTH

Bài viết sau đây SHEC sẽ giúp bạn luyện kỹ năng nói IELTS. Để chuẩn bị cho chủ đề “Health” trong phần thi nói IELTS, các bạn hãy tham khảo những câu hỏi và từ vựng dưới đây. Part 1 What do you do to stay healthy? Is it easy to keep fit where you live? What do […]

21 Tháng Hai 2017

Luyện kỹ năng nói IELTS theo chủ đề: TECHNOLOGY

Bài viết sau đây SHEC sẽ giúp bạn luyện kỹ năng nói IELTS. Để chuẩn bị cho chủ đề “Technology” trong phần thi nói IELTS, các bạn hãy tham khảo những câu hỏi và từ vựng dưới đây. Part 1 Do you use a computer at work or at home? What do you use a computer for? Do […]

21 Tháng Hai 2017

Luyện kỹ năng nói IELTS theo chủ đề: TOURISM

Bài viết sau đây SHEC sẽ giúp bạn luyện kỹ năng nói IELTS. Để chuẩn bị cho chủ đề “Tourism” trong phần thi nói IELTS, các bạn hãy tham khảo những câu hỏi và từ vựng dưới đây. Part 1 Are there many public or national holidays in your country? Do you think there are enough public holidays? […]

21 Tháng Hai 2017

Luyện kỹ năng nói IELTS theo chủ đề: TRAVEL

Bài viết sau đây SHEC sẽ giúp bạn luyện kỹ năng nói IELTS. Để chuẩn bị cho chủ đề “Travel” trong phần thi nói IELTS, các bạn hãy tham khảo những câu hỏi và từ vựng dưới đây. Part 1 Which form of transport do you usually use? How do you prefer to travel on long journeys? Do […]

21 Tháng Hai 2017

Luyện kỹ năng nói IELTS theo chủ đề: WORK

Bài viết sau đây SHEC sẽ giúp bạn luyện kỹ năng nói IELTS. Để chuẩn bị cho chủ đề “Work” trong phần thi nói IELTS, các bạn hãy tham khảo những câu hỏi và từ vựng dưới đây. Part 1 Do you work or study? What do you do for living? Did you have any difficulty getting your […]

02 Tháng Mười Một 2016

Những từ thú vị để luyện thi IELTS Speaking và Writing

Một trong những vấn đề mà rất nhiều bạn gặp khó khăn khi luyện thi IELTS là vốn từ vựng. Việc xác định nghĩa chính xác của từ trong tiếng Anh không đơn giản vì có rất nhiều từ cùng nghĩa. SAOHOM English Centre (SHEC) giới thiệu một số từ sau đây để giúp các […]

28 Tháng Mười 2016

Bạn có mắc những lỗi này khi nói tiếng Anh?

Việc luyện tập nói nhiều không thể giúp bạn nói Tiếng Anh chuẩn được, nó chỉ có thể giúp bạn nói nhanh hơn thôi. Vì thế mới có chuyện ta nói “Tây” không hiểu? Vậy làm thế nào để nói chuẩn, nói hay kho bạn chưa nhận ra bạn mắc lỗi nào? SAOHOM English Centre […]