IELTS Reading
  • Hotline: 0909 108 818
  • Tel: (028) 35 173 345
27 Tháng Sáu 2017

IELTS Reading Question Types: True/False/Not Given (or Yes/ No/Not Given)

Yes/No/ Not Given questions usually refer to the writer’s opinion, while True/False/Not Given questions refer to facts in a passage. For a statement to be true, the passage must clearly support the information stated in that statement. On the contrary, if the meaning of the statement contradicts the information in the passage, the answer is […]

27 Tháng Sáu 2017

IELTS Reading Question Types: Short Answers

One of the most typical question types in the IELTS Reading test is the short-answer questions. This kind of question tests your ability to skim for some relevant information in certain sections and then scan those sections in detail to give answers to corresponding questions. Most likely, you will be instructed to give short answers […]

27 Tháng Sáu 2017

IELTS Reading Question Types: Multiple Choice

Multiple-choice questions are designed to test a wide range of reading skills. The questions may require you to skim in order to have an overall understanding of the main idea of a passage, or they may ask you to have a detailed understanding of particular points about which you will need to scan for specific […]

27 Tháng Sáu 2017

IELTS Reading Question Types: Matching/Classification

This question type asks you to match or classify information given in a reading passage. You will be asked to identify a letter which represents one of the classifications for each item in a list of statements. Your job is to find the relevant information in the passage. Therefore, you need the skill of scanning […]

27 Tháng Sáu 2017

IELTS Reading Question Types: Heading Matching

This type of question tests your ability to identify the main idea of a paragraph. For this task, a list of headings is given and generally, there will be more headings than paragraphs. Your job is to find the most suitable heading for each of the paragraphs of a reading passage, and you should not […]

27 Tháng Sáu 2017

IELTS Reading Question Types: Completion

Completion questions test your ability to find details in order to complete gapped summaries, notes, sentences, diagrams, tables, or flow charts. For this question type, you are generally required to use three words or fewer to fill in the missing information. Sometimes, you are also asked to match the two halves of sentences with two […]

27 Tháng Năm 2017

Kỹ năng đọc lấy thông tin (Scanning)

♦ Đoc câu hỏi, chọn từ chốt của một thông tin cần tìm • Scanning words là những từ chủ chốt bạn dùng để tìm kiếm thông tin trong đoạn đọc; tìm ra được từ ấy, tức là tìm ra được chồ có thông tin bạn đang cần, hay nói cách khác là đáp án […]

27 Tháng Năm 2017

7 thủ thuật đọc lướt (Skimming tricks)

Sau khi đã nắm vững kỹ thuật đọc lướt (Skimming) bạn hãy xem 7 thủ thuật đọc lượt (Skimming tricks) dưới đây nhé! 1.  Vừa đọc vừa dùng chiếc bút chì chỉ theo. 2. Đọc từ trái sang phải. 3. Để nâng cao sự tự tin, bạn hãy đọc từ trái sang phải, rồi đọc từ phải sang […]

27 Tháng Năm 2017

Kỹ thuật đọc lướt (Skimming)

♦ Kỹ thuật đọc lướt căn bản (Basic skimming techniques) • Skim tiêu đề và câu hỏi. Điều này sẽ giúp các bạn tóm tắt được ý của đoạn văn. • Chỉ đọc lướt những từ thực (content words), tức là từ tự nó mang nghĩa. Ví dụ: Chỉ đọc the nouns, main verbs, adjectives […]

27 Tháng Năm 2017

Làm thế nào để tăng cường tốc độ làm bài đọc IELTS?

Dành quá nhiều thời gian cho việc đọc, và không đủ thời gian để trả lời. Rất nhiều bạn mắc phải nhược điểm này. Vậy làm thế nào để tăng cường tốc độ làm bài đọc IELTS? Cần nắm vững từng kỹ thuật riêng lẻ, nhưng có thể sử dụng liên hoàn hoặc phối hợp […]

27 Tháng Năm 2017

Những nguyên tắc vàng khi làm bài đọc IELTS

Dưới đây là những nguyên tắc vàng khi làm bài đọc IELTS mà bạn cần phải nắm vững: • Thời gian để làm bài đọc là 60 phút. Có 3 bài đọc trong phần thi này, với độ dài khoảng 1500-2500 từ. • Bài đọc được sắp xếp theo các chủ đề khác nhau. Một […]

18 Tháng Mười 2016

IELTS Reading: Làm thế nào để đạt điểm cao?

Phần đọc của bài thi IELTS gồm có 3 đoạn văn, tổng hợp độ dài 3 đoạn lên đến 2,000- 2,750 từ. Các bạn phải trả lời 40 câu hỏi trong 60 phút. Nội dung của các bài đọc không giới hạn trong bất kỳ lĩnh vực nào, thường được lấy từ các bài báo, […]