Loại từ
  • Hotline: 0901 384 171
  • Tel: (028) 35 173 345
25 Tháng Năm 2017

TRẠNG TỪ trong tiếng Anh : Định nghĩa và Phân loại

Định nghĩa Trạng từ trong tiếng Anh là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ thường, tính từ hoặc một trạng từ khác và đôi khi bổ nghĩa cho cả câu. Trong tùy từng trường hợp mà trạng từ có thể đứng trước hoặc sau từ mà nó bổ nghĩa. Phân loại Ta […]

25 Tháng Năm 2017

THÁN TỪ trong tiếng Anh

Định nghĩa Thán từ (Interjections) là một âm thanh phát ra hay tiếng kêu xen vào một câu để biểu lộ một cảm xúc, một sự xúc động hay một biểu lộ mạnh mẽ nào đó và được thể hiện trong văn viết bằng dấu cảm thán hoặc dấu hỏi. Cách sử dụng Thán Từ […]

25 Tháng Năm 2017

MẠO TỪ trong tiếng Anh

Định nghĩa Mạo từ là một từ dùng trước danh từ để xác định danh từ đó là danh từ xác định hay danh từ chưa xác định. Chúng ta dùng mạo từ xác định “the” để chỉ danh từ đó đã được người nói và người nghe biết đến rồi. Ngược lại, chúng ta […]

25 Tháng Năm 2017

Liên từ trong Tiếng Anh

ĐỊNH NGHĨA Liên từ là từ vựng sử dụng để liên kết 2 từ, cụm từ hoặc mệnh đề lại với nhau. Trong tiếng Anh có 3 loại liên từ: Coordinating Conjunctions (liên từ kết hợp), Correlative Conjunctions (liên từ tương quan) và Subordinating Conjunctions (liên từ phụ thuộc). Dưới đây là bảng các liên từ trong tiếng Anh: and […]

25 Tháng Năm 2017

HÌNH THỨC CỦA GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

Trong tiếng Anh, ta thường có 5 hình thức giới từ thông dụng như sau 1. Giới từ đơn (simple prepositions) Giới từ đơn là những giới từ có một chữ, ví dụ: in, on, at, under, with, over, for, from … 2. Giới từ đôi (double prepositions) Là giới từ được hình thành bằng […]

25 Tháng Năm 2017

GIỚI TỪ trong tiếng Anh: Định Nghĩa Và Vị Trí

Định nghĩa Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), động từ thêm ing (V-ing), cụm danh từ … Ví dụ: I went into my room and found out that my wallet had been […]

26 Tháng Tư 2017

Phân loại và cách sử dụng Tính từ trong tiếng Anh

Phân loại tính từ Xét theo chức năng của tính từ, tính từ được phân ra làm 8 loại như sau: tính từ riêng, tính từ miêu tả, tính từ sở hữu, tính từ chỉ số mục, tính từ phân phối, tính từ chỉ thị, tính từ liên hệ và tính từ nghi vấn. 1. Tính […]

19 Tháng Tư 2017

Định nghĩa và vị trí của Tính từ trong tiếng Anh

1. Định nghĩa tính từ trong tiếng Anh Tính từ là những từ chỉ màu sắc, trạng thái, tính chất … được dùng để bổ trợ cho danh từ hoặc đại từ nhằm miêu tả đặc tính của sự vật, hiện tượng mà danh từ đó đại diện. Ví dụ: yellow (màu vàng), beautiful (đẹp), […]

12 Tháng Tư 2017

Động từ khiếm khuyết: phân loại và chức năng

Như đã nói ở bài “động từ trong tiếng anh”, động từ khiếm khuyết là một loại trợ động từ, nhưng nó đóng một vai trò tương đối quan trọng trong câu. 1. Đặc điểm chung của các động từ khiếm khuyết. – Động từ khiếm khuyết chỉ làm trợ động từ Ví dụ: (+)   […]

11 Tháng Tư 2017

Động từ trong tiếng Anh – định nghĩa và phân loại

1. Định nghĩa động từ Động từ là những từ chỉ hành động hoặc miêu tả trạng thái của chủ ngữ. Ví dụ: – I eat tomato sandwiches for breakfast. (tôi ăn bánh sandwich cà chua cho bữa sáng) Eat ở đây là động từ ăn. Tôi đã thực hiện hành động này và bánh […]

04 Tháng Tư 2017

Đại từ trong tiếng Anh

1. Định nghĩa Đại từ Là từ dùng thay cho danh từ để không dùng lại danh từ ấy nhiều lần. Ví dụ: I, you, them, who, that, himself, someone. 2. Phân loại Đại từ Đại từ được chia làm 7 loại: Đại từ nhân xưng (personal pronouns) CHỦ NGỮ TÂN NGỮ SỐ ÍT Ngôi […]

02 Tháng Tư 2017

Những Danh từ số nhiều đặc biệt trong tiếng Anh

Như đã nói ở bài quy tắc thêm số nhiều của danh từ đếm được, thông thường khi thêm số nhiều, ta thêm S, ES, IES vào sau danh từ số ít, hoặc VES sau những danh từ kết thúc bằng F hoặc FE. Tuy nhiên, trong tiếng anh có những trường hợp ngoại lệ. […]

02 Tháng Tư 2017

Quy tắc thêm Danh từ số nhiều trong tiếng Anh

Thông thương số nhiều của những danh từ đếm được được hình thành bằng cách thêm S ngay sau danh từ số ít. Ví dụ: cat – cats, dog – dogs student – students table – tables shirt – shirts Ký tự s này sẽ được đọc là /S/ khi nó đứng sau những phụ […]

01 Tháng Tư 2017

Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được trong tiếng Anh

1. Danh từ đếm được (countable nouns) Danh từ được gọi là đếm được đơn giản chỉ vì chúng có thể đếm được. Ví dụ: A dog (một con chó), 3 dogs (3 con chó) A house (một cái nhà), 4 houses (4 cái nhà) A cup of tea (một tách trà), 2 cups of […]

31 Tháng Ba 2017

Chức năng của Danh từ trong tiếng Anh

Danh từ đóng vai trò là một bộ phận trong một câu, ví thể nó sẽ có những chức năng cơ bản như sau: 1. Danh từ có thể là chủ ngữ (subject) cho một động từ (verb). Ví dụ Rabbits like carrots. Rabbits (là danh từ chỉ động vật) đóng vai trò làm chủ […]

30 Tháng Ba 2017

Phân loại Danh từ trong tiếng Anh

Nếu xét về mặt ý nghĩa, danh từ có thể được chia thành 5 loại như sau: danh từ chung, danh từ riêng, danh từ trừu tượng, danh từ cụ thể, và danh từ tập hợp. 1. Danh từ chung (common nouns) Là những danh từ để gọi chung những tập hợp mà trong đó […]

29 Tháng Ba 2017

Định nghĩa Danh từ trong tiếng Anh

Trong cuộc sống hằng ngày, các bạn sẽ gặp rất nhiều danh từ trong tiếng Anh. Có lẽ nhiều bạn chưa biết danh từ là gì, và nó có bao nhiêu loại. Trong bài này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu hai vấn đề trên. Danh từ là gì? Danh từ là từ chỉ người […]

13 Tháng Hai 2017

Từ loại – điểm khởi đầu của ngữ pháp tiếng Anh

SHEC – Từ loại (words) là những loại từ cơ bản của tiếng Anh. Khi nắm vững về các từ loại trong tiếng Anh, các bạn mới có thể tránh nhầm lẫn trong việc sử dụng. Đặc biệt hơn nữa, nắm chắc về từ vựng, các bạn có thể giúp các bạn đạt điểm cao […]