iStudy
  • Hotline: +84 901 384 171
  • Tel: (028) 35 173 345

iStudy là hình thức học đặc biệt khi học viên và giáo viên không làm việc chung tại một địa điểm cụ thể. Thay vào đó, các tài liệu học thuật được gừi cho học viên thông qua hệ thống thư điện tử hoặc các hệ thống hỗ trợ trên nền web. Dựa vào những tài liệu học thuật đó, các học viên sẽ chủ động sử dụng phần lớn thời gian của mình để tự học. Học viên trao đổi với giáo viên về những vấn đề họ đang gặp phải trong quá trình học tiếng anh thông qua hệ thống thư điện tử hoặc mạng xã hội Facebook. Chương trình học iStudy tại SAOHOM English Centre (SHEC) có tất cả các trình độ học thuật từ sơ cấp đến nâng cao, và được phân chia theo khung chương trình chuẩn Châu Âu gồm 6 cấp độ: A1, A2, B1 (IELTS 4.0 – 5.0), B2 (IELTS 5.0 – 6.5), C1 (IELTS 6.5 – 8.0), và C2 (IELTS 8.0 – 9.0). Chương trình học được thiết kế trực tuyến để các học viên có thể tự nâng cao trình độ tiếng anh dù bạn đang ở nơi đâu và vào thời điểm nào. Bộ giáo trình mỗi cấp độ bao gồm 2 phần chính:

  • Grammar: cung cấp các điểm ngữ pháp quan trọng kèm theo nhiều bài tập củng cố, giúp bạn nhớ bài ngay sau khi kết thúc buổi học.
  • Vocabulary: cung cấp lượng từ vựng lớn và thông dụng gồm nhiều chủ đề khác nhau. Các dạng bài tập thú vị đi kèm sẽ giúp bạn dễ dàng tăng vốn từ vựng và tự tin sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày hoặc để phục vụ cho các kỳ thi tiếng anh quốc tế như IELTS, TOEFL.

Hướng dẫn làm bài và nộp bài tại đây(*).

Vocabulary

Đang cập nhật

Grammar

Đang cập nhật

Vocabulary

Đang cập nhật

Grammar

Đang cập nhật