Danh sách khóa học
 • Hotline: 0901 384 171
 • Tel: (028) 35 173 345

Danh sách khóa học luyện thi ielts

Khoá học tiếng Anh cơ bản tại SHEC giúp bạn phát triển các kỹ năng chính yếu (nghe, nói đọc và viết). Chính vì thế, bạn có thể tự tin nói tiếng Anh và áp ...

 • Thời gian
  60 giờ
 • Chứng chỉ
 • Môn học
  6

Khoá học tiếng Anh cơ bản tại SHEC giúp bạn phát triển các kỹ năng chính yếu (nghe, nói, đọc, viết). Chính vì thế, bạn có thể tự tin nói tiếng Anh và áp dụng ...

 • Thời gian
  60 giờ
 • Chứng chỉ
 • Môn học
  6

Khoá học tiếng Anh cơ bản tại SHEC giúp bạn phát triển các kỹ năng chính yếu (nghe, nói đọc, viết). Chính vì thế, bạn có thể tự tin nói tiếng Anh và áp dụng ...

 • Thời gian
  60 giờ
 • Chứng chỉ
 • Môn học
  6

Khoá học này được thiết kế cho các học viên tiếng Anh cơ bản đang có mục tiêu đạt được IELTS 3.0 hoặc cao hơn để vào các trường cao đẳng hoặc cải thiện ...

 • Thời gian
  60 giờ
 • Chứng chỉ
 • Môn học
  4

Thông tin chung: Khóa học này được thiết kế cho các học viên tiếng Anh sơ cấp đang có mục tiêu đạt được IELTS 4.5 hoặc cao hơn để đi du học hoặc cải thiện ...

 • Thời gian
  60 giờ
 • Chứng chỉ
 • Môn học
  4

Thông tin chung: Khóa học này được thiết kế cho các học viên tiếng Anh trung cấp đang có mục tiêu đạt được IELTS hoặc cao hơn để đi du học hoặc cải thiện tương ...

 • Thời gian
  60 giờ
 • Chứng chỉ
 • Môn học
  4

Thông tin chung Khóa học này được thiết kế cho các học viên tiếng Anh cao cấp đang có mục tiêu đạt được IELTS 6.5 hoặc cao hơn để đi du học hoặc cải thiện ...

 • Thời gian
  60 giờ
 • Chứng chỉ
 • Môn học
  4

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi khóa học

Mọi thông tin khuyến mãi dành cho các khóa học sẽ được cập nhật đến bạn trong thời gian sớm nhất.