Đăng ký khóa học
  • Hotline: 0901 384 171
  • Tel: (028) 35 173 345

Thông tin cá nhân

Hãy để SHEC trở thành người đồng hành của bạn trên con đường bước tới thành công

Khóa học

Chọn khóa học dự định theo học

Lớp học

Chọn lớp học, giờ học phù hợp

Chương trình học được thiết kế phù hợp cho từng trình độ, từng độ tuổi trong việc học tập, sử dụng và phát triển khả năng tiếng Anh.

Lớp Thời gian Ngày khai giảng Thời lượng
General-B-5B Thứ 2,3,4,5,6 07/12/2020 60 giờ
General-B-246 Thứ 2,4,6 07/12/2020 60 giờ
General-B-357 Thứ 3,5,7 08/12/2020 60 giờ
General-B-CT T7, CN 12/12/2020 60 giờ
General-E-5B Thứ 2,3,4,5,6 07/12/2020 60 giờ
General-E-246 Thứ 2,4,6 07/12/2020 60 giờ
General-E-357 Thứ 3,5,7 08/12/2020 60 giờ
General-E-T7, CN T7, CN 12/12/2020 60 giờ
General-I-5B Thứ 2,3,4,5,6 07/12/2020 60 giờ
General-I-246 Thứ 2,4,6 07/12/2020 60 giờ
General-I-357 Thứ 3,5,7 08/12/2020 60 giờ
General-I-CT T7, CN 12/12/2020 60 giờ
IELTS-F-5B Thứ 2,3,4,5,6 07/12/2020 60 giờ
IELTS-F-246 Thứ 2,4,6 07/12/2020 60 giờ
IELTS-F-357 Thứ 3,5,7 08/12/2020 60 giờ
IELTS-F-CT Thứ 7, CN 12/12/2020 60 giờ
IELTS-E-5B Thứ 2,3,4,5,6 07/12/2020 60 giờ
IELTS-E-246 Thứ 2,4,6 07/12/2020 60 giờ
IELTS-E-357 Thứ 3,5,7 08/12/2020 60 giờ
IELTS-E-CT Thứ 7, CN 12/12/2020 60 giờ
IELTS-I-5B Thứ 2,3,4,5,6 07/12/2020 60 giờ
IELTS-I-246 Thứ 2,4,6 07/12/2020 60 giờ
IELTS-I-357 Thứ 3,5,7 08/12/2020 60 giờ
IELTS-I-CT Thứ 7, CN 12/12/2020 60 giờ
IELTS-A-5B Thứ 2,3,4,5,6 07/12/2020 60 giờ
IELTS-A-246 Thứ 2,4,6 07/12/2020 60 giờ
IELTS-A-357 Thứ 3,5,7 08/12/2020 60 giờ
IELTS-A-CT Thứ 7, CN 12/12/2020 60 giờ


Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi khóa học

Mọi thông tin khuyến mãi dành cho các khóa học sẽ được cập nhật đến bạn trong thời gian sớm nhất.