Đăng ký khóa học
  • Hotline: 0909 108 818
  • Tel: (028) 35 173 345

Thông tin cá nhân

Hãy để SHEC trở thành người đồng hành của bạn trên con đường bước tới thành công

Khóa học

Chọn khóa học dự định theo học

Lớp học

Chọn lớp học, giờ học phù hợp

Chương trình học được thiết kế phù hợp cho từng trình độ, từng độ tuổi trong việc học tập, sử dụng và phát triển khả năng tiếng Anh.

LớpThời gianNgày khai giảngThời lượng
Lớp 246Thứ 2-4-610/12/201825 giờ
Lớp 357Thứ 3-5-711/12/201825 giờ
Lớp CTT7, CN15/12/201825 giờ
General-B-5BThứ 2,3,4,5,610/12/201860 giờ
General-B-246Thứ 2,4,610/12/201860 giờ
General-B-357Thứ 3,5,711/12/201860 giờ
General-B-CTT7, CN15/12/201860 giờ
General-E-5BThứ 2,3,4,5,610/12/201860 giờ
General-E-246Thứ 2,4,610/12/201860 giờ
General-E-357Thứ 3,5,711/12/201860 giờ
General-E-T7, CNT7, CN15/12/201860 giờ
General-I-5BThứ 2,3,4,5,610/12/201860 giờ
General-I-246Thứ 2,4,610/12/201860 giờ
General-I-357Thứ 3,5,711/12/201860 giờ
General-I-CTT7, CN15/12/201860 giờ
IELTS-F-5BThứ 2,3,4,5,610/12/201860 giờ
IELTS-F-246Thứ 2,4,610/12/201860 giờ
IELTS-F-357Thứ 3,5,711/12/201860 giờ
IELTS-F-CTThứ 7, CN15/12/201860 giờ
IELTS-E-5BThứ 2,3,4,5,610/12/201860 giờ
IELTS-E-246Thứ 2,4,610/12/201860 giờ
IELTS-E-357Thứ 3,5,711/12/201860 giờ
IELTS-E-CTThứ 7, CN15/12/201860 giờ
IELTS-I-5BThứ 2,3,4,5,610/12/201860 giờ
IELTS-I-246Thứ 2,4,610/12/201860 giờ
IELTS-I-357Thứ 3,5,711/12/201860 giờ
IELTS-I-CTThứ 7, CN15/12/201860 giờ
IELTS-A-5BThứ 2,3,4,5,610/12/201860 giờ
IELTS-A-246Thứ 2,4,610/12/201860 giờ
IELTS-A-357Thứ 3,5,711/12/201860 giờ
IELTS-A-CTThứ 7, CN15/12/201860 giờ


Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi khóa học

Mọi thông tin khuyến mãi dành cho các khóa học sẽ được cập nhật đến bạn trong thời gian sớm nhất.